1) درماتیت ها (اپیدمیولوژی، پیشگیری، عوامل خطر، تظاهرات بالینی، روشهای نوین تشخیصی، درمان، تاثیر بیماری بر سلامت عمومی)

2)اختلالات مو و ناخن (پیشگیری، درمان، پروگنوز، کیفیت زندگی، تاثیر بیماری بر سلامت عمومی)

3)بیماری های شایع مانند آکنه و درماتیت سبوریک و ... (اپیدمیولوژی، پیشگیری، عوامل خطر، تظاهرات بالینی، روشهای نوین تشخیصی، رمان، تاثیر بیماری بر سلامت عمومی)    

4)سرطان های پوست (اپیدمیولوژی، پیشگیری، عوامل خطر، تظاهرات بالینی، روشهای نوین تشخیصی، پروگنوز)

5)بیماری های تاولی (عوامل خطر ، روشهای نوین تشخیصی، درمان، پروگنوز)

6)اختلالات  رنگ دانه (تاثیر بیماری بر سلامت عمومی، کیفیت زندگی در بیماری)

7)ساختمان و عملکرد پوست (سرطانهای پوست، بیماریهای تاولی، درماتیت ها)

8)بیماری های پاپولو اکواموس (اپیدمیولوژی، پیشگیری، عوامل خطر، تظاهرات بالینی، روشهای نوین تشخیصی، درمان، تاثیر بیماری بر سلامت عمومی)

9)اختلالات روماتولوژیک با درگیری پوستی

10)درماتوسکپی ضایعات خوشخیم و بدخیم (تشخیص و پیگیری درمان)

11)کهیر و خارش (درمان و کیفیت زندگی)

12)بیماری های عفونی پوست و بیماری های مقاربتی (اپیدمیولوژی، پیشگیری، عوامل خطر، تظاهرات بالینی، روشهای نوین تشخیصی، پروگنوز)

13)بیماری های اندمیک (اپیدمیولوژی، پیشگیری، عوامل خطر، تظاهرات بالینی، روشهای نوین تشخیصی، درمان، تاثیر بیماری بر سلامت عمومی)

14)تاثیر بیماری های پوستی بر کیفیت زندگی – شغل و روابط اجتماعی

آخرین بروز رسانی : 1400/06/06 13:05